BLOG DIRIGIT A TOTES AQUELLES PERSONES AMB ESPERIT MONTSERRATI QUE VULGUIN ENDINSAR-SE A LA MONTANYA PER REALITZAR ALGUNA INTRÉPIDA ACTIVITAT DESITJANT COMPLEMENTAR UNA MICA LA SEVA INFORMACIÓ

POU DEL SAURI 

Desdé Trinitat a Sta Anna, trobem el GR que mena de Sta Cecília.

Si ens fixem be ,en un punt en concret, prop de la ermita de sant Benet, s'observa una llosa de ciment amb uns passamans fixats i gran quantitat de pedruscall abocat pendent avall, son las restes de la base d’una antiga torre del petit telefèric per on es transportaven els materials per fer les obres d'un pou obert per cercar-hi aigua.

Aquet ,resta avui dia tapat per la vegetació, tot i que s'hi aprecia un petit forat relacionat amb aquesta activitat. 
En el camí dels Totxos, situat per sota tambe trobarem restes d'aquet pas.

Aquest camí se’l conegué, en una època, com el Camí del Saurí.


********************


Als anys 40 del segle passat en aquest indret es van estar perforant, sense èxit, pous per cercar l'aigua que eixia als Degotalls degut a la poca capacitat que hi havia per amagatzemar aigua i la necessitat creixent de la mateixa.El suministrament insuficient d'aigua era un gran problema al monastir, ja que abans es tenía que recollir l'aigua que corria avall pel torrent de la Vall Mala des de més amunt de Sta Anna on encara es poden trobar brides i trossos de tub d'aquesta istal·lació. 

l'Any 1946 es va col·locar el tub que des de Can Gomis al Llobregat solucionaria la històrica manca d'aigua dalt el Monestir.

A partir d’aquest any ja no calgué recórrer a cap Sauri ni fer perforacions a la muntanya per buscar aigua. 


************************El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ens diu que un saurí és una «persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà, endevina o pretén endevinar l’existència d’aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra». De fet, molta gent, quan sent aquest mot, s'imagina algú mirant de trobar aigua amb l'ajuda d'unes varetes que li mostren l'indret en què hi hauria un pou desconegut fins aleshores.


Què és un saurí i com pots buscar aigua amb la radioestèsia?

La rabdomància és l'art del saurí, que s'ha practicat des de temps immemorials. Fa 8.000 anys que existeixen gravats que mostren saurins en acció que miren de trobar aigua. Els saurins han estat presents en un gran nombre de cultures; de fet, n'hi ha hagut entre els guies, líders o sacerdots dels romans, dels germànics, dels grecs, dels celtes, dels hebreus, dels caldeus, dels egipcis, dels sumeris i dels esquimals. 

Dins de la Bíblia, hi podem trobar el nom d'un saurí molt rellevant: Moisès. Aquest guia del poble jueu mirava de trobar aigua al desert del Sinaí pels volts del 1250 a. C., amb l'ajuda d'un bastó. En un temps passat, els prínceps i els monarques contractaven saurins per tal de descobrir metalls amagats sota terra, minerals subterranis o torrents.A l'època del monarca Lluís XIII de França, el baró de Beausoleil i Martine de Bertereau, que era la seva dona, van trobar 150 mines gràcies a l'ajuda de diverses varetes de saurí.


L'art dels saurins va topar amb l'Església al llarg d'un bon grapat d'anys, perquè es contemplava com una cosa relacionada amb la bruixeria. Sigui com sigui, un gran nombre de sacerdots i jesuïtes van recórrer a la rabdomància. De fet, l'any 1693 el pare jesuïta Le Lorrain va publicar una obra anomenada 'La física oculta', que tractava aquesta temàtica. L'any 1701, després d'haver-la investigat, la Inquisició va incloure l'obra en una llista negra. 


Quan es tracta de parlar de saurins, no podem oblidar-nos d'un altre concepte nou: la radioestèsia, que seria l'habilitat de veure tot allò que no és visible. Concretament, consistiria en el fet de poder capturar les ones que emeten els cossos, siguin visibles o no, per tal de fer-ne una identificació —tant si és de lluny com de prop— i de poder concretar on s'ubiquen, quina composició tenen, quina és la seva naturalesa i en quina quantitat els trobem. La radioestèsia fa que el saurí pugui trobar brolladors, aigua o jaciments amagats. La imatge del saurí que mira de trobar aigua és del tot certa!


Igualment, hi ha moltes persones que afirmen que la radioestèsia és un mètode molt bo de clarividència, que contribueix al descobriment de diversos aspectes del futur, perquè cada persona pot transmetre un magnetisme o energia. De la mateixa manera, afirmen que cadascú té sensibilitat a la radioestèsia tal com passa amb els sentits, i que únicament cal disposar de voluntat per tal de poder-la desenvolupar i de treure'n profit.


Font sobre els Sauris: Catalunya Diari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada